Hiển thị một kết quả duy nhất

6,500,000 
3,000,000 
3,100,000 
6,000,000 
7,500,000 
4,000,000 
8,500,000 
3,600,000 
3,800,000 
3,000,000 
11,000,000