Hiển thị một kết quả duy nhất

3,600,000 
3,000,000 
3,800,000 
7,500,000 
3,800,000 
5,500,000 
5,500,000 
3,000,000 
3,200,000 
4,000,000 
6,000,000 
7,500,000 
4,000,000 
20,000,000 
3,700,000 
3,000,000 
2,500,000 
3,800,000 
5,500,000 
5,800,000 
3,000,000 
6,500,000