Hiển thị một kết quả duy nhất

3,600,000 
3,000,000 
3,800,000 
6,500,000 
3,800,000 
7,500,000 
3,000,000 
3,800,000 
5,500,000 
5,500,000 
3,000,000 
3,100,000 
4,800,000 
3,200,000 
4,000,000 
6,000,000 
7,500,000 
4,000,000 
8,500,000 
3,600,000 
20,000,000 
3,600,000 
3,700,000 
3,000,000 
3,800,000 
2,500,000 
3,800,000 
5,500,000 
5,800,000 
3,000,000 
11,000,000 
6,500,000