Hiển thị một kết quả duy nhất

10,000,000 
6,500,000 
10,000,000 
30,000,000 
10,000,000 
9,500,000 
4,000,000 
2,200,000 
5,000,000 
4,000,000 
4,000,000 
5,200,000 
3,400,000 
2,700,000 
2,600,000 
5,500,000 
14,000,000