Hiển thị một kết quả duy nhất

3,500,000 
10,500,000 
13,000,000 
3,500,000 
3,200,000 
5,500,000 
11,000,000