Hiển thị một kết quả duy nhất

3,000,000 
7,500,000 
6,000,000 
7,500,000 
4,000,000 
2,500,000 
3,700,000