Hiển thị một kết quả duy nhất

6,500,000 
3,000,000 
3,000,000 
6,000,000 
3,600,000 
3,600,000 
3,000,000 
11,000,000