Hiển thị một kết quả duy nhất

3,800,000 
2,300,000 
10,000,000 
10,500,000 
9,500,000 
4,000,000 
2,200,000 
3,500,000 
3,500,000