Hiển thị một kết quả duy nhất

3,800,000 
6,500,000 
4,800,000 
30,000,000 
3,000,000 
4,000,000 
2,200,000 
5,200,000 
2,600,000 
15,000,000 
14,000,000