Hiển thị một kết quả duy nhất

4,800,000 
10,000,000 
2,200,000 
2,600,000 
15,000,000 
5,500,000