Hiển thị một kết quả duy nhất

5,700,000 
6,500,000 
3,700,000 
3,500,000 
3,500,000 
1,300,000 
2,400,000 
3,200,000