Hiển thị một kết quả duy nhất

10,000,000 
12,500,000 
13,000,000 
14,000,000