Hiển thị một kết quả duy nhất

13,000,000 
3,800,000 
13,000,000 
32,000,000 
4,500,000 
28,000,000 
2,700,000 
2,700,000 
3,000,000 
4,000,000 
4,400,000 
4,200,000 
4,400,000 
9,500,000 
3,500,000 
3,800,000 
3,800,000 
5,400,000 
11,000,000 
11,000,000 
12,500,000 
22,000,000