Hiển thị một kết quả duy nhất

5,700,000 
4,700,000 
4,600,000 
4,800,000 
7,000,000 
4,800,000 
3,500,000 
3,500,000 
4,500,000 
4,500,000 
3,800,000 
3,500,000