Hiển thị một kết quả duy nhất

7,500,000 
10,500,000 
3,500,000 
5,500,000 
5,000,000 
2,500,000