Hiển thị một kết quả duy nhất

13,000,000 
3,800,000 
13,000,000 
4,500,000 
2,300,000 
30,000,000 
3,000,000 
2,700,000 
3,000,000 
4,000,000 
3,800,000 
2,200,000 
4,400,000 
9,500,000 
10,500,000 
2,700,000 
3,500,000 
3,800,000 
3,800,000 
3,000,000 
3,400,000 
3,500,000 
5,000,000 
2,700,000 
5,400,000 
11,000,000 
11,000,000 
12,500,000 
13,000,000 
2,600,000 
3,500,000 
3,500,000 
3,200,000 
5,500,000 
5,000,000