Hiển thị một kết quả duy nhất

3,800,000 
5,500,000 
28,000,000 
20,000,000 
3,700,000 
24,000,000