Hiển thị một kết quả duy nhất

3,000,000 
6,500,000 
7,500,000 
3,100,000 
3,800,000 
5,800,000 
11,000,000