Hiển thị một kết quả duy nhất

3,800,000 
10,000,000 
3,000,000 
4,000,000 
3,500,000 
3,800,000 
3,000,000 
3,500,000