Hiển thị một kết quả duy nhất

13,000,000 
10,000,000 
6,500,000 
9,500,000 
3,500,000 
10,500,000 
5,000,000 
3,400,000