Hiển thị một kết quả duy nhất

28,000,000 
32,000,000 
13,000,000 
13,000,000 
13,000,000 
28,000,000 
25,000,000 
25,000,000 
23,000,000 
35,000,000 
22,000,000 
22,000,000