Hiển thị một kết quả duy nhất

4,800,000 
10,000,000 
4,000,000 
2,700,000 
2,200,000 
10,500,000 
13,000,000 
15,000,000 
5,000,000