Hiển thị một kết quả duy nhất

3,800,000 
5,700,000 
4,700,000 
4,600,000 
4,800,000 
5,500,000 
7,000,000 
4,800,000 
3,700,000 
3,900,000 
38,000,000 
3,200,000 
3,500,000 
3,500,000 
3,500,000 
3,800,000 
4,000,000 
3,500,000